Webvidék - Tedd fel a pontot az internetre
Fujitsu Siemens Romania
 

Támogatóink


Youth in Action

Brinel

Departamentul pentru Relatii Interetnice

Sigma Towers

AMM Design


Médiapartnereink


Kolozsvári Rádió

Krónika

Erdély FM - a bizalom hangja

RTV magyar adás

Profi Rádió

Település:
Mocsolya
Megye:
Szilágy

Mocsolyai KékiringóCsapattagok

 • › Móré-Zsigmond Levente (lelkipásztor, kertészmérnök, 30)
 • › Móré-Zsigmond Gabriella (ügyvéd, 26)
 • › Izsák Julia (tanuló, 17)
 • › Izsák Rudolf (tanuló, 17)
 • › Tolnai Abigél (tanuló, 17)
 • › Lakatos Izabella (tanuló, 17)
 • › Boros Csilla (tanuló, 17)
 • › Boros Krisztina (tanuló, 15)
 • › Mike Aletta (tanuló, 15)
 • › Kis Hajnal (tanuló, 16)
 • › Kis Adél (tanuló, 15)
 • › Bálint Hajnal (tanuló, 15)
 • › Kincses Erika (tanuló, 17)
 • › Ölvedi Arnold (tanuló, 15)
 • › Kincses Enikő (tanuló, 16)

A településről

Szülőfalunk, Mocsolya Árpádkori település, 1349-től ismert , megközelithető a Zilah-Szatmár főúton, Ököritó bejáratánál jobbra letérve, mintegy 3-4 km-re. Régi román neve Mocirla, de az 1964-es évtől Valea Pomilor a hivatalos neve románul, melynek eredete, hogy a Mocsolya lakosaitól, szövetkezet ideje alatt elkobzott területekre több, mint 200 hektár gyümölcsöst telepítettek, melyet a mai napig sem szolgáltattak vissza jogos tulajdonosaiknak. A régi Mochola megnevezés szláv eredetű, kenderáztatót jelent. A templomot 1792-1794-ig építették az egykori katolikus kápolna toldásaként. A milleniumi összeiráskor 631 reformátust, 19 izraelitát, 22 görög katolikust jegyeztek be. A demográfiai csúcsot a ’70-es években jegyezték, ekkor 10 osztályos általános iskola is működött a faluban. Jelenleg 584 lakosa van a falunak, Sámsonnal együtt alkot azonos nevű községet. A szilágysági dimbek-dombok között elrejtett tövisháti községekhez tartozik szülőfalunk, Mocsolya. Petri Mór szerint valamikor mind kis nemesek lakták és 1584-től a nagy Wesselényi birtoknak volt része. Hektárnyi erdők, szántóföldek, szőlőhegyek tartoznak most is egy-egy családhoz. „Élet volt itt, gazdag élet forrása, forrás helye a tündér völgyben lakóknak.” Valamikor egész Bukarestig vitték le vonattal a mézes aromás szőlőt, boraikat Budapest vendéglőiben is megdicsérték. Mocsolya hírnevét nem csak a kiváló borai, aranykezű kézművesei, hanem„csodafürdője” is öregbítette. A monda szerint, egy kecskepásztor talált rá a gyógyító érre. Reumás, elnyomorodott lábát áztatgatta az egyik domb alatti forrás vízében, amitől lám, csodák csodája kigyógyult nyavalyája. Aztán az 1800-as évek vége felé fel is építettek a forrás köré egy fürdőt a Tasnádi- birtokon. Így lett Mocsolyának gyógyfürdője, amit csak Anna-fürdő néven ismertek meg a messzi földről is idejáró emberek. Márciustól- novemberig minden vasárnap a falu apraja nagyja itt kint ünnepelt, pihent, szórakozott vagy fürdőzött az Anna fürdőnél. Itt tartották meg az aratás utáni ünnepeket. Szólt a cigányzene. Húzta Dondi, Kanalas Gyula a talpalávalót. Anna fürdő volt az a hely, ahol Mocsolya lakosai és a környékbeliek együtt tölthették szabadidejüket, amely révén a közösség egyre inkább formálódott, ahol hagyományaikat, szokásaikat ápolhatták, őrizgették. Közösségi együttlét erősödött a különböző együttlétek alkalmával is: A fonóház alkalmat adott a közös éneklésre, meghallgatták egymás panaszait, osztoztak az örömökben, de a pletykák sem hiányozhattak. A legények sem szívesen maradtak távol a fonóházaktól, habár nem a kender vonzása volt a csábító, hanem a szorgos kezű, csalfa lányok egy-egy kacsintása. A téli időszakban a színjátszásnak volt nagy sikere, amikor öregek, fiatalok együtt szerepeltek és a megtanult színdarabot a környező falvakban be is mutatták, amelynek bevételét a Kultúrotthon építésére és a közösség javára fordították. Szeretnénk, ha ezek nem csak emlékek lennének, amelyeket ma is büszkén mesélnek nagyanyáink, hanem Mocsolya közössége újra átélné ebben a rohanó világban, hogy mennyire fontos odafigyelni a másik emberre, együtt nevetni és sírni, megosztani az örömteli pillanatokat és együtt érezni a bajba jutottakkal. Visszatekinteni gyökereinkre, hogy gyökértelenné ne váljunk ebben az identitását vesztő félben lévő világban. A fiatalok lelkesedése által újra kezd éledni falunkban a régi hagyományok szelleme. 2003-ban sikerült együtt ünnepelni mintegy nagy család az Új Esztendő kezdetét, amikor 170 személyt is meghaladó közösség élhette át az együtt játszás, táncolás örömeit. 2005-ben került sor az első Mocsolya nap megszervezésére, azóta immáron kétnapos ünnepséggel szolgálhatunk az érdeklődők számára. Kicsitől nagyig résztvettek a programok megszervezésében, lebonyolításában, melyben mi is fiatalok aktívan segédkeztünk. Nagy sikerünket a média is értékelte, újságcikkek révén. Megrendezzük a farsangi együttlétet, ahol a mókát a színdarabok, tréfás jelenetek biztosítják. Fiatalok egy része próbálja elsajátítani a forrásszerzés, pályázatírás fortélyait, hogy településünk kimozduljon megrekedségéből. És az elindulásnál szeretnénk magunkkal vinni hagymányainkat. Sokat segített az Areopagus Alapítány által szervezett képzés, a csapat összerázásában, ismeretek gyarapításában. Szeretnénk folytani a tanulást a közösségfejlesztés, vidékfejlesztés területén, hogy ápolhassuk értékeinket, s hivatásunk legyen őrízni identitásunkat. Mocsolya, egy olyan szilágysági település, ahol a csináltút nem futkározik az ottlakók lába alatt az Alszegtől a Felszegig, ahol ugyanolyan hétköznapok harcát vivó emberek élnek gondokkal telitetten, ugyanúgy, mint sokan mások szerte Erdélyben, persze ez távolról sem jelenti azt, hogy valamiben is kevesebbek lennének.

Partnerszervezet

Pro Mocsolya Egyesület

Pro Mocsolya Egyesület bemutatása A Pro-Mocsolya Eegyesület megalapítását az az igény tette szükségessé, amely a közösség kulturális, szociális, egyházi életét szeretné fejleszteni. Ahhoz, hogy a vidékfejlesztés eredményességét növeljük szükségessé vált egy olyan szervezet létrehozása, amely hivatalosan is tudja képviselni a közösség érdekeit. Tizenéves fiatalok számára közösségfejlesztő, projekt-management képzéseket tartottunk az Areopagus Alapítvány segítségével, amelynek következtében egy összeforrt, elkötelezett, a fejlesztési lehetőségeket ismerő csapat kovácsolódott össze, akik a Pro Mocsolya Egyesület megalapítását is kezdeményezték. 2007 augusztusában sikerült bejegyeztetnünk az egyesületünket, azóta több sikeres terv és program kivitelezéséhez kaptunk támogatást: falunapok, néptáncoktatás, szociális szolgáltatás. Jelenleg az “Együtt vagyunk európaiak ” című EU-s pályázat kivitelezésén dolgozunk, aminek fő céljai: -információhoz való hozzáférés növelése -a magyar és cigány fiatalok közötti együttműködés beindítása -az európai polgársági tudat fejlesztése a helyiekben -a környezetvédelem fontosságának tudatosítása - Interkultúrális nap szervezése, együtt élő népek kultúrájának a megismerése Jelenleg készülünk egy megnyert, régiós jellegű pályázat lebonyolítására, ahol már mi leszünk a kiírók. Pro Mocsolya szorosan együttműködik a Mocsolyai Református Egyházközséggel is, ennek köszönhetően az idén sikerült szociális ellátás téren is fejlesztéseket elérni. Először is akkreditáltattuk mind a két intézményt ahol tevékenységükben ez a két szervezet nagyon jól kiegészíti egymást. A Pro Mocsolya Egyesület végzi a szociális információk áramoltatását, a Mocsolyai Református Egyházközség pedig 3 alkalmazottal végzi azon 25 idős gondozását, aki ezt igényelték. Ez a gondozás több tevékenységet foglal magába, és az igénytől, helyzettől függő. Idősek ellátásában végzendő szolgáltatások: - ivóvíz házhoz szállítása a falu központjában lévő artézi kúttól, napi bevásárlás az üzletből azoknak, akik ezt igénylik, ill. rászorulnak, gyógyszer kivevése az egész falu lakósai számára, otthoni takarítás, lelkigondozói beszélgetések, étel készítés, stb. Szeretnénk mindent megtenni, hogy e térségben élő emberek megőrizzék hagyományaikat, tudjanak közösségben gondolkodni és élni, valamint kihasználva az Eu által felkínált lehetőségeket, őrülni a munkánk gyümölcseinek.

Elérhetőség:

Cím: Valea Pomilor nr: 177
E-mail: morelevius@yahoo.com
Telefon: 0766318720


Mocsolyai Kékiringó


Mocsolyai Kékiringó

Transindex - eTransylvania Egyesület

A verseny véget ért.

Köszönjük a játékot.

Kommentek

Advent Ottományban

ARA:nem tudom mi a bajod ottományal szerintem klasz egy falu!!!:D [tovább]
[Wondrák Mónika Mercédesz, 2010. márc. 27.]

A hétfalusi Borcsa-Kiss „dinasztia”

Irk Rékától kérdezném, hogy ismeri e a családja felmenőit. Ha igen, akkor [...tovább]
[Rihmer Aurél, 2010. márc. 16.]

Varsolc legnagyobb családfája

Örvendünk hogy ennyire részletesen letudtátok vezetni a család tagjait .NAgyon [...tovább]
[SZ DÉNES BERTA, 2010. márc. 10.]

A gelencei Finta család

A feleségem Finta Márta, Kiskunhalas-i születésű. Édesapja néhai Finta Bálint, [...tovább]
[Farkas István, 2010. márc. 5.]

Blénessyek Gyergyószentmiklóson

A nagyapám Blénessy Imre szül1887 az édesanyám Blénessy Erzébet szül1922 nov 5 [...tovább]
[Baranyi Lászlőné , 2010. febr. 19.]

“Örmény hajnal”

sajnos a marosvásárheji dudutz és novákcsaládokrol semmi szo sem esik pedig régi [...tovább]
[waitsuk péter, 2010. febr. 8.]

Okos-Rigók fája

Gratulalok ez egy igazi szep munka [tovább]
[BENK, 2010. febr. 2.]

Kommentek
  Creative Commons License

Szabályzat GyIK Mi ez? Kontakt Partnerek, támogatók Az első Webvidék Címoldal Transindex eTransylvania Egyesület